Groene Leguaan (Iguana Iguana)
Florida Koningsslang (Lampropeltis getula floridana)
Afgodsslang (Boa Constrictor)
Baardagaam (Pogona vitticeps)
Gouden Mantella (Mantella aurantiaca)
     
   

VLAAMSE TERRARIUMVERENIGING vzw

 

Aan de standhouders

 

Neerstraat 44

 
   

BE - 9220 Hamme

 
   

Tel. 052 47 85 43

 
   

www.vlaamse-terrariumvereniging.be

 
   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
   

Centea 853-8674644-63

 
   

IBAN BE 40 8538 6746 4463

BIC SPAABE22

 

uw bericht van

   

contactpersoon Jurgen Vermeulen

 

uw kenmerk

   

ons kenmerk

 
         

Lebbeke

6-02-2019

     

onderwerp

Beursreglement voor reptielen- en amfibieënbeurs te Hamme

 

Kosten voor deelname aan de beurs.

 • Standhuur per meter: € 8,00

 • Waarborg: € 20,00

 • Deze waarborg heeft een driedubbele doelstelling:

  • Na de betaling van de waarborg, ontvangt de exposant 2 deelnemersbandjes tot 4 meter stand, bij elke bijkomende 2 meter één extra bandje. Deze zijn strikt persoonlijk. In geval van misbruik wordt € 10,00 per bandje aangerekend.

  • De waarborg zorgt ertoe dat elke exposant verplicht is zijn stand te behouden tot 16u00.

  • Elke standhouder is ertoe verplicht zijn standplaats proper en in perfecte staat terug achter te laten.

 • Op het einde van de manifestatie, dient elke standhouder zich opnieuw aan te melden bij het secretariaat. Na eindcontrole van de standplaats, wordt een ontvangstbewijs afgeleverd en wordt het betaalde waarborgbedrag teruggegeven.

1. Inschrijving

  1. Exposanten

   1. Elke fabrikant, handelaar of ambachtsman, zowel fysische personen als rechtspersonen, kunnen tot de beurs worden toegelaten.

   2. Socio-culturele verenigingen, publiek-en privaatrechtelijke instellingen kunnen eveneens worden toegelaten.

  1. Inschrijving

De aanvraag tot deelname kan uitsluitend gebeuren op het speciaal daartoe bestemde inschrijvingsformulier via de website.

  1. Aanvaarding

   1. Teneinde de organisatoren toe te laten de aanvraag te onderzoeken, dient de kandidaat duidelijk zijn identiteit, de benaming waaronder hij handel drijft, zijn adres en andere gevraagde gegevens te vermelden.

   2. Bovendien dient de kandidaat nauwkeurig mede te delen, welke goederen en/of diensten hij zal tentoonstellen of verkopen.

   3. De organisatoren zijn slechts gebonden nadat de exposant het volledige bedrag volgens inschrijving op hun rekening heeft gecrediteerd.

   4. De aanvrager is contractueel gebonden door het indienen van zijn “inschrijvingsformulier”.

  1. Verplichting tot deelname (standplicht)

   1. Tenzij de aanvraag geweigerd werd, is de exposant verplicht de hem toegewezen stand in te nemen op de dag en uur, vermeld in de deelnemingsvoorwaarden en deze stand te behouden tot 16u00.

   2. Indien de standplaats op de voorgeschreven datum, niet tussen 8u00 en 9u45 zou ingenomen zijn, dan hebben de organisatoren het recht, zonder enige sommatie of ingebrekestelling, deze stand aan een andere exposant toe te wijzen zonder dat de in gebreke gebleven exposant recht heeft op enige schadevergoeding.

   3. De deelname is strikt persoonlijk en zodoende mag de exposant zijn standplaats nooit geheel of gedeeltelijk afstaan of ter beschikking stellen aan derden.

2. Op- en afbouw van de stands

  1. Aanvang opbouw vanaf 8u00

   1. Voor het opbouwen en inrichten van de stands, alsmede het binnenbrengen van goederen, mag het gebouw enkel betreden worden tot 10u00.

   2. Vooraleer de stand mag opgebouwd worden, dienst de exposant zich te melden op het secretariaat van de beurs.

  1. Afbraak

   1. De standen worden gedemonteerd of opgeruimd vanaf het tijdstip vermeld in de deelnemingsvoorwaarden.

   2. Een uur na sluitingstijd dient elke stand ontruimd te zijn.

  1. Aanwezigheid

   1. Tijdens de opbouw en de afbouw dient een gevolmachtigde van de exposant aanwezig te zijn op de beurs.

   2. Tijdens de openingsuren van de beurs voor het publiek, dient de stand bestendig geopend en moet er een verantwoordelijke aanwezig zijn.

3. Wettelijke bepalingen aangaande de dieren

  1. Er mogen enkel dieren aangeboden worden die je kan terugvinden op de positieve lijst

  2. Het aanbieden van dieren die niet op de positieve lijst staan, zowel in de expositiezaal, als op de parking is ten strengste verboden.

  3. Standhouders zijn tevens verplicht hun dieren aan te bieden in gezonde toestand en in degelijke doosjes of microterraria, waarin ze duidelijk kunnen geobserveerd worden en waarop eveneens de soortnaam en kostprijs vermeld staat.

  4. Exposanten die dieren aanbieden die onder de conventie van Washington vallen, dienen uiteraard over de nodige papieren te beschikken.

  5. Het aanbieden van inheemse reptielen en amfibieën mag, indien je over de nodige papieren (CITES,…) beschikt!

Datum:

Gelezen en goedgekeurd